PRYL Certifiering

Professionellt yrkesbevis lokalvårdare,

som PRYL är en förkortning av, är ett projekt som haft till mål att ta fram och forma de krav på kunskap man inom Sveriges städbransch skulle kunna enas om. SSC certifierar i dag i enlighet med kravspecifikationen PRYL och standarden ISO/IEC 17024. PRYL utgör den norm för grundkompetens som en svensk lokalvårdare ska ha. Certifierad lokalvårdspersonal har, förutom en dokumenterat högre kompetens, visat sig trivas bättre på arbetet och det finns exempel på kundföretag där sjukfrånvaron har halverats.

PRYL i samarbete med Sveriges Fastighetsägarförbund

PRYL har tagits fram i nära samarbete med framförallt Sveriges Fastighetsägarförbund som är kunden till lokalvården. Från fastighetsägarna har man sett detta projekt så angeläget att man gått in som ordförande i det. Ytterligare samarbetspartners i projektet har varit UFOS (utveckling av fastighetsförvaltning i offentlig sektor), kommuner, städentreprenörer, kem-, maskin-, redskapsleverantörer samt golvfabrikanter. Det tog oss nästan 3 år att arbeta fram kravspecifikationen för grundcertifikat vid personcertifiering av lokalvårdare enligt PRYL.

Vi genomförde vår första Certifiering våren 1998 och har sedan dess certifierat drygt 10000 personer enligt PRYL:s kravspecifikation. Kraven på städpersonalens kompetens ökar och ett säkert sätt att kontrollera denna kompetens är att certifiera sin personal. I december 2002 uppdaterades kravspecifikationen PRYL med Service och INSTA 800.

PRYL - vår kravspecifikation

PRYL som är vår kravspecifikation är tillgänglig för alla, vilket innebär att vem som helst kan utbilda mot kravspecifikationen. För att sedan få Certifikatet måste man skriva ett test som tillhandahålls och utförs under översyn av personal från SSC. För att få deltaga i ett certifieringsprov krävs att vissa förkunskaper är uppfyllda.
Se kravspecifikationen här>>

Certifieringsprov

Sökande kommer att prövas teoretiskt och praktiskt inom PRYL:s 12 områden, vid ett och samma tillfälle. Proven består av två teoretiska prov samt ett praktiskt prov.

Hur arbetar SSC

SSC arbetar långsiktigt med att påverka fastighetsägarna att ta ett ansvar genom att ställa krav på utbildad och kompetent personal. Det bästa sättet att få en oberoende kontroll av sin kompetens är att certifiera sig mot PRYL. Att välja väg och certifiera sig gör också att de mindre seriösa företagen får allt svårare att hävda sig när fastighetsbolagen ställer kraven på certifierad personal i sina upphandlingsunderlag.

På sikt leder detta till att entreprenörerna har mer kompetent personal och kan ta betalt för vad det kostar. Samtidigt som fastighetsägarna får en avsevärt bättre tjänst utförd som gör att de sparar pengar på ett bättre underhåll. Visst låter det intressant! Kontakta oss gärna så kan vi se hur vi kan hjälpa just Er.