Länkar

Borago Utbildning Sverige AB
Borago Utbildning Sverige AB är leverantör av utbildning och konsulttjänster inom området städning och fastighetsunderhåll.

SABO
De kommunägda bostadsföretagens riksorganisation

Golvbranschens Riksorganisation
Golvbranschen är det samlande namnet för branschorganisationen GBR, dess servicebolag GBR Service AB och Golvbranschens Förlags AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer.

 

BFAB
Bakom BFAB står AI- Företagen, Byggherreföreningen, Sveriges Fastighetsägare- förbund, Sveriges Byggindustrier och STF Ingenjörsutbildning.