Certifiering

Personcertifiering

När ett företag blir certifierat mot standarden ISO 9001 eller ISO 14001 ser man det som en kvalitetsstämpel på företaget. Vi har specialiserat oss på personcertifiering mot en annan standard som heter ISO/IEC 17024. Inom en del yrkesgrupper finns det inte någon samhällsutbildning, och då är personcertifiering ett utmärkt sätt att få ett kunskapsbevis inom sitt yrkesområde och därmed en kvalitetsstämpel på yrkeskunskapen.

Kravspecifikation

Till grund för varje certifieringsområde ligger en kravspecifikation. En kravspecifikation beskriver de grundkunskaper som en person skall ha för att kunna bli certifierad inom respektive område. Kravspecifikationerna har arbetats fram av branschfolk och godkänts av branschen och beställarna. Denna kravspecifikation är en offentlig handling och vem som helst kan utbilda mot denna, men endast vi får kontrollera kunskapen och utfärda certifikat.

Yrkesområden som certifieras

SSC genomför idag prov och utfärdar personcertifikat för: lokalvårdare enligt PRYL (Professionellt yrkesbevis lokalvårdare).

Varför ska man bli certifierad?

Man får en objektiv utvärdering av sina kunskaper och ett kvitto på att man har rätt kompetens för sin uppgift. Med en utveckling mot att arbetskraft inom tjänstesektorn rör sig allt mer mellan länderna i EU, blir det också allt viktigare att kunna styrka sin kompetens och därigenom uppbära en riktig ersättning för de tjänster man utför. Vi ser dessutom en ökande efterfrågan från beställare som vill veta vad de betalar för vid upphandlingen av en tjänst.