Om SSC

Svenska Special Certifieringar AB är ett certifieringsföretag som sysslar med personcertifiering inom kompetensområdena lokalvård och utemiljö. Till grund för personcertifieringen ligger alltid en kravspecifikation.

Ett personligt certifikat är ett bevis på att innehavaren uppfyller de kunskapskrav som ställs i respektive kravspecifikation.

SSC övervakar de certifierade under giltighetstiden som är 5 år. Detta görs genom information, frågor och beskrivning av arbetsuppgifter. Inga avgifter tillkommer för denna övervakning.

Organisation

SSC:s styrelse har det yttersta ansvaret för certifieringsverksamheten. Vid sidan av styrelsen finns en kommitté, tillsatt för att opartiskt granska och utveckla verksamheten. Kommittén har representanter från fastighetsägar-, arbetsgivar-, arbetstagar- samt branschorganisationer.

SSC:s verksamhet är avgiftsfinansierad. SSC:s verksamhetsledare eller bemyndigad person inom SSC fattar beslut om certifiering. Ett antal certifierare och certifieringsassistenter arbetar med att genomföra prov och bedömningar.