Dataskyddspolicy

SSC respekterar våra kunders integritet och rätten att ha kontroll över sina egna personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt. I SCS´s policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av SSC. SSC är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

1.1 Datahantering
Vi spårar webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte
• Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation
• Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system
• Vi sparar personuppgifter i våra IT-system.
• Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och profil kan användas i marknadssyfte


1.2 Cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

1.3 Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom SSC saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll.

2. Personuppgifter

2.1 Personuppgifter vi samlar in
SSC inhämtar enbart nödvändiga uppgifterna från dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är personnummer, namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer och e-postadress. SSC lagrar information om våra kunder i ett kundsystem för att kunna göra uppföljningar och säljaktiviteter. Uppgifterna lagras i 10 år.

2.2 Information som vi inte samlar in
Vi samlar inte in uppgifter om åsikter, intressen, religionstillhörighet, läggning eller livsåskådning.

2.2 Registrering
SSC registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:
• När du bokar dig på någon av våra kurser.
• När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
• Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala media.
• Om du anmäler dig till SSCs nyhetsbrev.

2.3 Insamling med samtycke
Genom att du anmäler dig till ett certifieringstillfälle samtycker du till att dina personuppgifter får användas i kunduppföljningssyfte. Vid intresseanmälan till SSC eller ingående av kundförhållanden med SSC samtycker intressenten eller kunden till inhämtande av och behandling av personuppgifter.


2.4 Hur vi använder insamlad information
SSC registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:
• Certifieringsbokningar och beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av SSC.
• Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev.
• Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
• För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.
• För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.
• För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
• Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
• För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.
• För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
• För att kunna ge dig relevanta erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
• För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via SSC genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används.


2.5 Lagring av personuppgifter
SSC lagrar information om en deltagare under 10 år.

2.6 Tillgång, radering etc.
Rätten att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. Rätten att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

2.7 Revision
Uppdatering av GDPR-policy samt radering av inaktuella uppgifter sker årligen. GDPR är en stående punkt vid internmöten. I samband med den årliga revideringen sker intern kvalitetssäkring och personalen informeras.
Vid större justeringar i GDPR informeras personalen per omgående.

3. Tredje part
Följande aktörer hanterar SSCs personuppgifter vilka vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med.

Aventus AB
Östra Hamngatan 7
411 10 Göteborg
Webbstöd-system

Redovisningstjänst i Falkenberg AB
Sandgatan 16
311 80 Falkenberg Redovisning

Dialect AB
Parkgatan 1
582 48 Linköping IT-support

Rättslig grund

SSC följer personuppgiftsbehandlingen enligt GDPR och vi hänvisar till följande punkter i den rättsliga grunden.

4.1 Samtycke
I och med att du lämnar uppgifter till SSC ger du din tillåtelse till att SSC registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer SSC att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om SSC använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. SSC kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 10 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

4.2 Intresseavvägning
I de fall SSC anser att mottagaren drar en större nytta än skada av informationen som vi delger och där vi ser att det finns ett särskilt intresse för användaren att mottaga denna information lagrar vi information om användaren.

4.3 Avtal
Ett avtal utgör en rättslig grund för behandling av personuppgifter.

7. Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. SSC kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta SSC eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).
Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.
Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från SSC.


9. Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
Svenska Special Certifieringar AB
c/o Paragera AB
Repslagaregatan 19
582 22 Linköping

Denna policy gäller från och med 2018-05-20.